God sommar
( 04.07.2018 )
Artikkelbilde 

Då runder rektor av dette skuleåret også, og tar ferie. Sula Kulturskule har gjeve tilbod om 250 elevplassar til hausten. Om du står på venteliste, eller kjenner du har lyst til å synge saman med andre, så søker du på Kortilbodet vårt. Søk på elektronisk skjema under "Bli elev"-fana i toppmenyen. Det er også ledige plassar på drama.

Dag-Filip Roaldsnes har fått innvilga 20% permisjon neste skuleår, så Maria Hiteva er tilsett i 20% vikariat for ham. Velkommen på laget, Maria.

Rektor har ferie frå 5.juli og til 8. august. Kontoret vil vere stengt i den perioden. Eg sjekker mail i ny og ne.

Lærarane vil kontakte elevane (heimane) i veke 34, og undervisninga starter i veke 35. 

Følg(like) Sula Kulturskule på Facebook for meir og raskare informasjon.

God sommar!


Les meir

Tusen takk.... og god sommer
( 18.06.2018 )

Artikkelbilde

Tusen takk til alle elevar og tilsette som deltok på jubileumsforestillinga vår. Det vart ein suksess.

No er det sommerferie. Fyrste undervisningsdag er 27. august. Alle noverande og nye elevar vil få informasjon frå sin lærar om når dei skal møte.

Det er framleis mogleg å søke på tilbod til hausten. Eg oppmpdar spesielt til å bli med på kor, band, jazzorkester, kyrkjemusikk og drama i tillegg til vanleg elevplass. Det vil gjere kulturskulekvardagen enno artigare.

 

God sommer 

 

Mvh

Ingolf rektor 

...

Les meir
 
Ynskjer du å bli elev?
( 30.04.2018 )

Artikkelbilde

No er det klart for å søke på elevplass i Sula Kulturskule. Nytt hausten 2018 er aldersdeling i drama og på kor. Vi tilbyr også band som tilbod for fyrste gong utan at du treng å ha elevplass, eller har vore elev ved kulturskulen. Kyrkjemusikk er eit nytt fordjupingstilbod til våre eldste pianoelevar. Les meir i vår nye brosjyre

 

Frist for å søke er 20. mai, men vi tar i mot søkarar gjennom heile året. 

 

Om du er ny søkar trykker du du her 

Om du er eksisterande elev eller på venteliste trykker du her for å søke på ny disiplin/fordjupingstilbod, oppdatere informasjon osb  

...

Les meir

Ny pedagogisk plattform
( 17.04.2018 )

Artikkelbilde

Dei siste to åra har Sula Kulturskule vore med på eit veiledningsprosjekt med Norsk Kulturskuleråd for å implementere ny rammeplan i vår kulturskule. Dette har ført til to konkrete resultat. Vi har starta kulturkarusell på 3.trinn på Langevåg Skule og vi har laga ei ny pedagogisk plattform for Sula Kulturskule. Vår nye visjon er: Sula Kulturskule - tradisjon, kreativitet og opplevingar. 

Her kan du laste ned vår nye plattform

 No starter vi jobben med at visjonen og plattforma skal sette sitt preg på vår undervisning og organisering av undervisning neste skule år. Dette blir spanande.

...

Les meir
 
Nye satsar for elevbetaling
( 16.01.2018 )

Artikkelbilde

Kommunestyret vedtok 14. desember 2017 nye satsar for elevbetaling i Sula Kulturskule. Desse gjeld frå 01.01.2018:

 Vedtak:

 

 

Sula kommunestyre vedtar justering av betalingssatsane ved kulturskulen og biblioteket slik det går fram av saka:

...

Les meir
 
Planlagde aktivitetar
Klikk for fleire aktivitetar...
 


Sula Kommune
Ungdommens Kulturmønstring

Norges musikkorps forbund

Kulturskolerådet

Facebook
 
Footer bilde