Nye satsar for elevbetaling
( 16.01.2018 )
Artikkelbilde 

Kommunestyret vedtok 14. desember 2017 nye satsar for elevbetaling i Sula Kulturskule. Desse gjeld frå 01.01.2018:

 Vedtak:

 

 

Sula kommunestyre vedtar justering av betalingssatsane ved kulturskulen og biblioteket slik det går fram av saka:


Les meir

Velkomen til ny kulturskuleveke
( 15.01.2018 )

Artikkelbilde

Velkomen til ei ny veke i Sula Kulturskule. Eg håper alle elevar har full oversikt over kvar og når undervisninga skal foregå. Har fått rapport frå lærarar om at det har vore ein del fråver etter nyttår. Ta kontakt med lærar, og logg inn på SpeedAdmin for å sjekke oppdatert timeplan.

Alle nye elevar har 3 veker gratis prøvetid. Om plassen vert sagt opp iløpet av dei tre vekene, så koster det ingen ting. Etter dei tre vekene må semesteravgiften betalast. Dei andre elevane hadde frist 10. desember med å sei opp plassen, så no må semesteret betalast om ting har endra seg.

Sjå Facebook med sak om Drømmestipend. Sula Kulturskule har god tradisjon på å få tildelt stipend, så eg håper mange vil søke om å få bli nominert frå Sula kommune. Lenke til heimesida til Drømmestipendet finn du her.

Denne veka starter Drama opp att. No starter vi med ei eiga gruppe for dei eldste elevane (ungdomsskule pluss). Om du kjenner nokon som vil vere med på det, så er det berre å melde seg på. Det er plass i yngstegruppa også. 

Ta kontakt med meg om noko er uklart. 

Mvh

Ingolf rektor 

...

Les meir
 
Ynskjer du å bli elev?
( 14.11.2017 )

Artikkelbilde

Sula Kulturskule har ledige plassar på Drama og biletkunst, og vi gjer kompletterende opptak kontinuerleg på tomme elevplassar på alle disiplinar.

Om du er ny søkar trykker du du her 

Om du er eksisterande elev eller på venteliste trykker du her for å søke på ny disiplin/fordjupingstilbod, oppdatere informasjon osb  

...

Les meir

Video om SpeedAdmin for foreldre/føresette
( 20.09.2017 )

Artikkelbilde

Asker Kulturskule har laga ein video som viser korleis foreldre/føresette kan logge inn på SpeedAdmin og korleis ein kan rette opp brukerinformasjon, og finne informasjon som t.d timeplan, lærarar og aktiviteter.

Vi har lagt ut videoen på Facebooksida til Sula Kulturskule, og håper alle kan sjå den, og logge inn på sin bruker, før foreldremøtet 28. september.

 Facebooksida finn du her

...

Les meir
 
Dei heldigaste 3.klassingane i Noreg
( 29.08.2017 )

Artikkelbilde

I dag starta prosjektet Kulturkarusell. Dette er eit samarbeid mellom Sula Kulturskule og Langevåg skule. Kulturskulen har ansvaret for musikkundervisninga til 3. klasse dette skuleåret. Elevane får møte Micah Dale og ein annan kulturskulelærar ein time i veka. Hovudelementet gjennom timane blir puls og Djembespel, mens gjestelærar introduserer sitt instrument etter ein oppsett plan. I løpet av året får elevane opplevd og prøvd dei fleste uttrykka i kulturskulen inkludert drama og biletkunst. Vi håper at prosjektet kan utvidast til å bli for alle 3. klassingane i kommunen kvart år fremover. Takk til Norsk Kulturskuleråd Møre og Romsdal for prosjektstøtte. ...

Les meir
 
Planlagde aktivitetar
Klikk for fleire aktivitetar...
 


Sula Kommune
Ungdommens Kulturmønstring

Norges musikkorps forbund

Kulturskolerådet

Facebook
 
Footer bilde