Artikkelbilde

Hipphipphipp....Hurraaaaa

Velkomen til ny veke i kulturskulen. No er det 17.mai-veka og pinsehelg. Kulturskulen følger skuleruta, så det er ikkje undervisning torsdag og fredag i veka her, og heller ikkje måndag i neste veke.

Frå veka etter 17. mai og til jubileumsforestillinga vil timeplanen løyses opp ved kulturskulen. Det betyr at alle må rekne med å kome til øving på forskjellige tider. Det kjem info om dette i veka her. 

Ny brosjyre er klar, og vil bli delt ut på skulana denne veka. Hjelp borna med å ta kloke val.

Til hausten held vi fram med å ha to dramagrupper. Vi deler kortilbodet i to, eit kor for barneskule-elevar, og eit for dei eldre elevane. Det blir også mogleg å melde seg på band som aktivitet i kulturskulen, utan at du går/har gått på kulturskulen. Håvard Sveås vil gje dei eldste piano-elevane eit tilbod som heiter kyrkjemusikk. Dette blir spennende, og vi kjem med meir info etterkvart.

Minner om at alle må inn å reregistrere seg, for å behalde sin plass i kulturskulen til hausten. Halvparten av elevane har gjort det. Sjå sak på SpeedAdmin, facebook og her på heimesida. Frist for å melde seg inn/ut er 20.mai.

 

Mvh

Ingolf rektor Tilbake
 
Planlagde aktivitetar
14.06 Jubileumsforestilling
14.06 Jubileumsforestilling
Klikk for fleire aktivitetar...
 


Sula Kommune
Ungdommens Kulturmønstring

Norges musikkorps forbund

Kulturskolerådet

Facebook
 
Footer bilde